WZORCE ZAZDROŚCI

Wyniki po­chodzą od osób legitymujących się wykształceniem akademickim, które uważane jest za czynnik sprzyjający kontroli i obniżaniu reak­cji zazdrości (Pospiszyl, 1988). Na tym tle ciekawe i obiecujące są badania Hupki wśród różnych plemion indiańskich, pokazujących różnorodność wzorców przeżywania zazdrości.Niniejsze wnioski muszą być siłą rzeczy ograniczane do kultury obszaru reprezentowanego przez badane grupy, a szersze badania interkulturowe dadzą podstawą do bardziej uogólnionych twierdzeń.Literatura historyczna jak też kulturoznawcza zdaje się wska­zywać na to, że zazdrość występuje we wszystkich kulturach, a jej funkcja — ochrona związku —jest ta sama we wszystkich społecz­nościach. Małżeństwo jest chronione we wszystkich układach spo­łecznych, chociaż zachowania zazdrosne mają niejednokrotnie cechy specyficzne dla danej kultury. Wynika to z dużej różnorodności ludzkich przekonań na temat tego, co konstytuuje ceniony związek, co stanowi zagrożenie dla danego związku i co należy robić, aby ten zagrożony przez intruza związek uchronić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *