WYŁĄCZNOŚĆ RELACJI

W czynniku „Zagrożenie dla wyłączności relacji” Polacy uzys­kali najwyższy wskaźnik, istotnie różny od wskaźnika Niemców,Amerykanów. Polacy w stosunku do Niemców i Amerykanów róż­nią się tym, że chcą zawsze wiedzieć, gdzie partner jest i co robi, mają większe problemy fizjologiczne (żołądkowe), gdy partner spę­dza więcej czasu ze swym hobby niż z nimi, serce bije im mocniej, gdy partner flirtuje z innymi, nie lubią gdy partner wychodzi z oso­bą płci przeciwnej i gdy partner obejmuje kogoś. Ta ostatnia sytu­acja wywołała największe zróżnicowanie między grupami. Niemcy,Amerykanie nie widzą w niej zagrożenia dla związku z partnerem, natomiast Polacy odczuwająje w znacznym stopniu. W ramach tego czynnika wyłoniono kategorię „Zagrożenie dla seksualnej wyłączności stosunków z partnerem” i — jak się oka­zuje — wszystkie trzy grupy reagują podobnie, odczuwając duże zagrożenie w sytuacjach sugerowanych przez pytania kwes­tionariusza (Mpl = 5.90, Md = 5.57, Musa = 5.59 , na 7-stopniowej skali ocen).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *