W SYTUACJI ZAZDROŚCI

Warunki prowadzące do oceny sytuacji zazdrości są zakotwi­czone w organizacji społeczeństwa. Najważniejszymi czynnikami związanymi z uczuciem zazdrości okazały się: stosunek do prywat­nej własności, ograniczenia w uzyskiwaniu seksualnego zaspoko­jenia, znaczenie małżeństwa i potomstwa dla statusu społecznego jednostki. We współczesnej kulturze Zachodu, która jest bardziej złożona skomplikowana od kultury pierwotnych społeczeństw, zdają się ist­nieć różnice między krajami i grupami społecznymi dotyczące okreś­lenia tego, co stanowi zagrożenie dla związku. Na przykład, aktorzy, piosenkarze bardziej akceptują pozamałżeński seks swoich partnerów w sytuacjach, nad którymi mają kontrolę i którym nie to­warzyszy zaangażowanie emocjonalne (Gilmartin 1977). Tak zwane małżeństwa seksualnie otwarte (sexually open marriages) ustalają różne reguły określające okoliczności dopuszczające pozamałżeńskie stosunki. Buunk (1982) stwierdził następujące reguły pozwalające na ekstra-związek: a) partner zgadza się na to, b) partner zna trzecią osobę albo c) partner nic o tym nie wie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *