UMNIEJSZANIE ROLI ZAZDROŚCI

Jak już powiedzieliśmy, nie umniejszamy roli zazdrości jako podsta­wy trwałości związku małżeńskiego. Ta reakcja jest jak gdyby pier­wszym motywem aktywnego ustosunkowania się do sytuacji zagro­żenia dla własnego układu z inną osobą. Nie zaślepiając bohatera, może prowadzić do uruchomienia konstruktywnych działań dla dob­ra związku poprzez np. zreflektowanie swojego postępowania w sto­sunku do partnera. Sugerowane tutaj bardziej pozytywne aspekty zazdrości nie były dotychczas analizowane. W znanej mi literaturze z reguły dyskutuje się zazdrość poprzez pryzmat negatywnej oceny tego uczucia, stąd zatem nieco rehabilitacji dla tego uczucia w po­wyższym komentarzu.Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną sprawę metodologiczną. Dane empiryczne pochodzą głównie z krajów uprzemysłowionych, o euro­pejskim modelu intymnych układów partnerskich między kobietą mężczyzną. Po pierwsze, brak danych z kultur odmiennych, jak np. Polinezja czy Gwinea, gdzie wzorce mogą być odmienne, robi wra­żenie dużej zgodności w strukturze zazdrości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *