SILNY WPŁYW RELIGII

Jednym z nich jest ciągle silny wpływ religii katolickiej na zawieranie mał­żeństwa i model życia małżeńskiego, zakładający przebycie całego życia z jednym partnerem i dozgonną wierność. Rodzina jako taka ma wysokie miejsce w hierarchii wartości (Nowak 1976; 1988) wszystkie zagrożenia dla tych wartości są potępiane. W badaniach Adamskiego z 1973 r. (Adamski, 1977) 63.5% respondentów potę­piało zdradę małżeńską, a 8.2% dopuszczało możliwość rozwodu. Podobnie badania Dyczewskiego (1988) z 1985 r. wskazują na to, że 78.6% respondentów opowiada się za wiernością małżeńską do końca życia. Jednocześnie badania ujawniły, że ani płeć, ani wy­kształcenie nie różnicują stanowiska narzeczonych do sprawy wier­ności małżeńskiej, natomiast przekonania religijne mają istotny wpływ na tę postawę. Rodzina w interpretacji Dyczewskiego (1981) jest systemem uzupełnień i wspólnego działania, stąd też partner jest nader ważny dla istnienia i optymalnego działania tego układu, aby dopuścić do jego utracenia. Rodzina stwarza warunki dla najgłęb­szego przeżywania własnej godności i dlatego jej trwałość jest ce­niona ponad wszystko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *