PRZECIWNY POGLĄD

Ranzetti (1992) sugeruje, że zazdrość i zaborczość (po- ssessivenesś) prowadząca do domowej agresji wywodzi się z niskiej samooceny. Kryje się za tym założenie, że człowiek nie może znieść tego, że jest gorszy od innych i to wywołuje u niego złość, agresję skierowaną ku tym bardziej uprzywilejowanym.Jednak przeciwny pogląd jest teoretycznie też zasadny, zatem Baumeister, Smart i Boden (1996) dyskutują i uzasadniają stano­wisko, że właśnie wysoka samoocena może być podłożem agresji. Zagrożony egotyzm, czyli wysokie mniemanie o sobie, które jest kwestionowane przez innych lub przez dane okoliczności. Nieusta­bilizowane przekonanie o własnej wyższości jest wysoko podatne na zagrożenie na skutek krytyki lub przegranej z rywalem i może w konsekwencji prowadzić do agresji. W przypadku sytuacji zaz­drości mielibyśmy do czynienia z zemstą na rywalu a rzadziej na partnerze. Jednak autorzy nie podają wyjaśnienia, dlaczego ofiarą pada częściej niewierna żona (partnerka) niż rywal. Patologia zaz­drości prowadzi do agresji, do przemocy, efektem której są najczęś­ciej straty odczuwane przez wszystkie zainteresowane strony układu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *