POWIĄZANIE Z WINĄ

Po tym wyjaśnieniu dodam, że każda z poruszonych tutaj emocji zasługuje na głębsze zaintereso­wanie ze strony psychologów i na niemałe objętościowo opraco­wania. Zająłem się niektórymi a wspólnym rysem dla nich jest ich społeczny aspekt. Są to emocje związane z innymi ludźmi i chociaż na różny sposób, to zawsze w ich przeżywaniu mamy do czynienia z innymi osobami. Kusi mnie zatem, aby je nazywać negatywnymi emocjami społecznymi czy też kłopotliwymi emocjami społecznymi. Podtytuł pracy „społeczna psychologia kłopotliwych emocji” od­zwierciedla zarówno przedmiot, jak i pryzmat stosowanych analiz.Więcej miejsca poświęciłem wstydowi w powiązaniu z winą zażenowaniem, bo wydał mi się emocją bardzo interesującą, zło­żoną, negatywną i pozytywną zarazem, pobudzającą do wielu ref­leksji. W kontekście pozostałych dwu emocji otrzymamy jego peł­niejszy opis. Nie starałem się o jakieś grupowanie odpowiadające zasadom klasyfikacji, ale wydaje mi się ze zawiść, złośliwa radość, zazdrość zemsta mają wspólne wątki, następnie wstręt, pogarda i nienawiść będą blisko siebie a wstyd, zażenowanie i wina, mimo że pod jed­nym tytułem tworzą trzecią grupę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *