PORÓWNANIA MIĘDZYKULTUROWE

Szczególnie odczuwają mniejsze zadowolenie ze swego związku romantycznego w porównaniu ze związkami, które mają inne osoby (znajomi, przyjaciele). Potępiają siebie a idealizują in­nych. Ogólnie Polacy wypadają na tle Niemców i Amerykanów jako bardziej zazdrośni, podczas gdy przedstawiciele zachodniej kultury uzyskują umiarkowane i zbliżone do siebie wskaźniki w tej sferze .Przedstawione porównania międzykulturowe ujawniają znaczną zbieżność co do struktury zazdrości i zawiści, na co wskazuje znacz­na liczba porównywalnych czynników. Są też rozbieżności, jeśli chodzi o dodatkowe czynniki — w tym przypadku Nieufność Współzawodnictwo, które występują tylko w niektórych kulturach. Te wymiary mogą być odzwierciedleniem specyficznych wzorców w postawach i relacjach międzyludzkich istniejących w tych kręgach kulturowych. Powyższe rezultaty wskazują zatem na pewne bazowe komponenty struktury wraz z jej specyficznymi składnikami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *