MEDIATORZY PROCESU

Mediatorami tego procesu od podważonej samooceny do agresji mogą być emocje takie jak zawiść, wstyd i złość. Problematyczny tutaj jest wstyd. U jednych osób może prowadzić do wycofania się na skutek niepochlebnych dla siebie opinii, podczas gdy u innych do „odmowy” przyjęcia/zaakceptowania negatywnych ewaluacji i do złości skierowanej na ewaluatora. Tak wywołana agresja spełnia ważną funkcję dla aktora, a mianowicie jest sposobem na udoku­ mentowanie sobie tak pożądanej wyższości. Im wyższa samoocena tym silniejsza zazdrość.Osoba mająca wysokie mniemanie o sobie, ale niepewna tej oce­ny jest zależna od ewaluacji innych. W przypadku związku roman­tycznego posiadanie partnera jest właśnie dowodem wysokiej samo­oceny. Tacy ludzie wymagają ciągłego potwierdzania ich wartości tak ze strony partnera jak też od innych ludzi. Może to być nawet męczące dla partnera domaganie się przez drugą stronę ciągłego pot­wierdzania, że się go/ją kocha, że jest piękna, że jest męski itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *