INNA BADANIA PORÓWNAWCZE

Inne badania porównawcze między USA i Holandią (Buunk et al., 1996) pokazały interesujące zróżnicowania w reagowaniu zazdrością w sytuacji, gdy ktoś z kimś flirtuje. Największe różnice kulturowe wykryto dla Amerykanów, mniejsze dla Niemców i Holendrów. Ponadto Holendrzy mocniej odczuwają zazdrość niż Włosi. Ogólnie mężczyźni mocniej od­czuwają zazdrość niż kobiety w sytuacji niewierności seksualnej a kobiety w sytuacji niewierności emocjonalnej. Wyniki różnic mię­dzypłciowych autorzy wyjaśniają odwołując się do teorii ewolucji oraz konstruktów kulturowych (zob. też Hupka i Bank, 1996). W odbiorze społecznym zazdrość nie jest akceptowana, z wyjąt­kiem pewnych kręgów w określonych okresach historycznych, kiedy to zazdrość o damę była odbierane przynajmniej bez potępiającej krytyki ze strony obserwatorów. Ponieważ zazdrość uchodzi za zja­wisko negatywne, niektóre grupy usiłują się jej wyzbyć, a przynaj­mniej składajątakie deklaracje. Pines i Aronson (1981) przepro­wadzili badania wśród egalitarnej poligamicznej komuny Kerista w San Francisco, której członkowie twierdzili, że wyeliminowali zazdrość seksualną

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *