BRAK POTWIERDZENIA

Brak takiego potwierdzenia ze strony innych, a partnera szcze­gólnie, wywołuje negatywne uczucia u aktora. Natomiast krytyka, obniżanie tej wartości u aktora przez otwarte stwierdzenie ewalu- atywne, a co więcej zanegowanie jego wartości przez odejście na ko­rzyść rywala — daje aktorowi wystarczające argumenty do zemsty. Zbyt mocno duma została urażona, aby machnąć ręką na osobistą przegraną. Odwet jest jedną z form autoafirmacji (Steele, 1988), za­tem są duże szanse, że zostanie podjęty. Jak z tego można wy­wnioskować, ludzie przeczuleni na punkcie własnej wartości, a nie do końca o niej przekonani (np. zbyt mała ilość sukcesów w danej sferze) mogą być trudnymi i wymagającymi partnerami a w sytuacji zerwania związku przez drugą stronę, mogą być nieobliczalni w po­dejmowaniu prób odwetu.Niko Frijda (1986, s. 216) pisząc o złośliwej radości (malign joy) cytuje La Rochefoucauld In the misfortune ofourfriends there is always something which does not displease us (w nieszczęściu naszych przyjaciół jest zawsze coś, co się nam podoba). Zawarta w tej frazie myśl, aczkolwiek obraża ludzki majestat współczucia okazywanego dla przegranych bliźnich, odkrywa rąbek ukrywanej przez kulturę prawdy psychologicznej, bazującej na indywidualnym interesie, na egoizmie, na hedonistycznej zasadzie uniknięcia cier­pienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *